برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

E.g

E.g را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه عمادی
مثلا ،برای ذکرمثال
رضوان
برای مثال
:(:)
For example
احمد بخت آزما
بطور مثال
ستاره آبی
the abbreviation of for example
مخفف for example به معنی مثلا

در نامه ها و مقالات رسمی فرم مختصر آنرا ننویسید و همان for example بنویسید.
In formal contexts such as essays or business letters, people usually avoid using the abbreviation e.g., and write for example in full:

به عنوان نمونه کاربرد for example در جمله ی رسمی زیر:
They might use local health care facilities, for example clinics and district hospitals.


used when you are listing some examples of things you are talking about
زمانی بکار برده می شود که شما نمونه های مشابهی از برخی چیزهایی که درباره اش می گویید، فهرست می کنید.


خواستگاه کلمه e.g.
Origin e.g. (1600-1700) Latin exempli gratia “for the sake of example”
مطهره سرپناه
Exempli gratia
برای مثال
مسعود
برای مثال
مهاجر
همان شکل لاتین for example است
=به عنوان مثال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی E.g مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )