e commerce

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the exchange of goods and services conducted on the Internet; electronic commerce.

تخصصی

[کامپیوتر] تجارت الکترونیکی - تجارت الکترونیکی نگاه کنید به electronic commerce .

به انگلیسی

• buying and selling of goods through the internet, electronic trace

پیشنهاد کاربران

تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک؛ بازرگانی الکترونیکی.
اصطلاح Electronic Commerce و اصطلاح Electronic Business گاه بجای هم استفاده می شوند، ولی متفاوت هستند.
معنای Electronic Commerce محدودتر از Electronic Business است، و اشاره دارد به استفاده از شبکه های رایانه ای برای سفارش کالا، و پرداخت برای خرید محصول.
ولی Electronic Business عبارتست از: تجارت الکترونیکی، هوشمندسازی، بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیرۀ تأمین، برنامه ریزی منابع، همکاری با سرمایه گذاران، و امور مالی.
پس می توان E - Commerce را زیرمجموعۀ E - Business دانست، و بدین لحاظ فقط شامل خرید، فروش، و داد و ستد از طریق شبکه های رایانه ای می شود.
در اینجا منظور از شبکهٔ رایانه ای، فقط اینترنت نیست، بلکه حتی سیستم فروش یک فروشگاه که تحت یک شبکۀ رایانه ای داخلی انجام شود نیز E - Commerce محسوب می گردد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما