dry sterillization

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] استرلیزاسیون گازی : استفاده از برخی گازها مثل متیل بروماید در کم کردن بار میکروبی ادویه

معنی یا پیشنهاد شما