dismantled

پیشنهاد کاربران

از رونق انداختن
کساد کردن
کم رونق ساختن
هم معنی ( همچم ) : disassembled
بیشتر در مورد قطعات ماشین آلات به کار می رود.
به معنای:از هم باز شده، مجزا شده، پیاده شده، جدا شده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما