detritivore

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] پوده خوار

پیشنهاد کاربران

detritivore ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: پوده‏خوار 1
تعریف: جانوری که از مواد آلی حاصل از تلاشی موجودات زنده تغذیه می‏کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما