design for six sigma

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] طراحی برای شش سیگما

معنی یا پیشنهاد شما