desert varnish

تخصصی

[زمین شناسی] ورنی بیابانی،ورنی کویری یک لایه یا پوشش باریک تیره براق که از اکسید آهن به همراه اثرات اکسید منگنز و سیلیس ساخته شده و بر روی سطح سنگریزه ها، تخته سنگ ها و سایر قطعات سنگی در نواحی بیابانی بعد از اینکه به مدت طولانی در معرض قرار گرفتند، تشکیل می شود . این باور وجود دارد که توسط تراوش محلول های کانی زایی از زیر و ته نشینی توسط تبخیر بر روی سطح، حاصل شده باشد . عارضه مشابه ایجاد شده توسط فرسایش بادی به نام Desert Polish جلای کویری ( بیابانی ) شناخته می شود. مترادف : زنگار یا پشته یا جلای بیابانی – لاک بیابانی – قشر صحرایی – پوسته بیابانی – جلا .
[معدن] ورنی بیابان (زمین شناسی فیزیکی)
[خاک شناسی] جلای بیابانی
[آب و خاک] جلای بیابانی

پیشنهاد کاربران

desert varnish ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: جلای بیابانی
تعریف: برق و تلألو اکسیدهای آهن و منگنز که سطح برخی از سنگ های بیابان را می‏پوشاند

بپرس