denial of service attack

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] حمله ی عدم پذیرش سرویس - حمله ای بد خواهانه به یک کامپیوتر که هدف آن دخالت در عملکرد عادی کامپیوتر است . هدف این حمله، کسب خدمات یا دزدیدن اطلاعات نیست . این نوع حمله ها غالباً توسط افرادی انجام می شود که از وارد شدن به کامپیوتر خسته شده اند یا از کاربران و مدیران کامپیوتر مقصد عصبانی هستند. غالباً آنها نمی فهمند که با این حمله ها امکان استفاده از کامپیوتر را برای همگان سلب می کنند. نگاه کنید به ping flooding ؛ mail bombing و نیز نگاه کنید به computer security .

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[کامپیوتر] حمله ی عدم پذیرش سرویس - حمله ای بد خواهانه به یک کامپیوتر که هدف آن دخالت در عملکرد عادی ...
معنی denial of service attack، مفهوم denial of service attack، تعریف denial of service attack، معرفی denial of service attack، denial of service attack چیست، denial of service attack یعنی چی، denial of service attack یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف d، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف d
کلمه بعدی: denial of the antecedent
اشتباه تایپی: یثدهشم خب سثقرهزث شففشزن
آوا: /دنیال اف سرویکه اتک/
عکس denial of service attack : در گوگل

پیشنهاد کاربران

حمله محروم سازی از سرویس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما