decision variable

تخصصی

[ریاضیات] متغیر تصمیم، متغیر تصمیم گیری

معنی یا پیشنهاد شما