decibels above 1 vat decibels above reference coupling

تخصصی

[برق و الکترونیک] دسیبل روی تزویج مرجع ( دی بی ایکس ) معیاری از تزویج بین دو مدار نسبت به یک مقدار مرجع تزویج، مقدار مرجع برابر با قرائت دستگاه ویژه ی انازه گیری نویز در شرایطی است که بسامد آزمایشیdBm90 به مدار اعمال شود.

معنی یا پیشنهاد شما