deadweight scale

پیشنهاد کاربران

deadweight scale ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: مقیاس ظرفیت حمل
تعریف: جدول ها و نمودارهایی که نشان دهندۀ مقدار بار بارگیری شده برحسب تن با توجه به موجودی سوخت و دیگر عوامل و نیز آبخور کشتی در آب شور یا شیرین است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما