dead end job

پیشنهاد کاربران

کار بی ثمر
کاری که در نهایت به بن بست میخوره
کار بدردنخور
کاری بدون چشم اندازی برای پیشرفت
یک کار با حقوق پایین و بدون شانس پیشرفت
مشاغل بی آتیه ( مشاغلی که امکان رشد و توسعه به لحاظ مهارت و درآمد در آن وجود ندارد )
نون و آب نداره
کاری که آینده خوبی ندارد
a job with no promotional opportunities
کاربیهوده.
شغل بدون آینده - شغل بدون جای پیشرفت
کار به بن بست رسیده
کار بیهوده و بی آینده
A job that won't lead to anything else
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما