data flow diagram

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] نمودار جریان داده ها نمایش گرافیکی یک سیستم مخابره داده ها که در آن فرستنده ها، گیرنده ها، حافظه ها ف و فرایندهای انجام شده روی داده ها با تعدادی گره و جریان منطقی داده ها با خطوط رابط بین گره ها مشخص می شود .
[صنعت] نمودارجریان داده ها - نگرشی به سیستم به صورت جریان داده هایی که وارد آن شده و پردازش هایی که بر روی آن انجام می شود تا برون داده هایی تولید شود .
[کامپیوتر] نمودار گردش داده

پیشنهاد کاربران

data flow diagram ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: نمودار داده‏شار
تعریف: نگاره‏ای که مسیر گردش داده‏ها را در یک سامانۀ اطلاعاتی نشان می‏دهد|||متـ . نمودش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما