data errors

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] خطاهای داده ها

معنی یا پیشنهاد شما