data base management

/ˈdeɪtəˈbeɪsˈmænədʒmənt//ˈdeɪtəbeɪsˈmænɪdʒmənt/

مدیریت پایگاه داده ها
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مدیریت پایگاه داده
[کامپیوتر] مدیریت پایگاه داده ها - مدیریت پایگاه داده کار ذخیره ی داده در یک پایگاه داده و بازیابی اطلاعات . مدیریت پایگاه داده سه جنبه دارد . وارد کردن داده، اصلاح یا به روز در آوردن داده، و ارائه ی گزارشهای خروجی . بسیاری از کامپیوترهای بزرگ توسط شرکت ها برای اهداف مدیریت پایگاه داده به کار می روند . چندین بسته ی نرم افزاری برای مدیریت پایگاه داده بر روی ریز کامپیوترها وجود دارند . مانند dBASE,MICROSOFT ACCESS و برخی از قابلیت های مدیریت داده ای که توسط برنامه های صفحه گسترده ای، مانند EXcel , lotus 1-2-3 ارائه می شود . مثالهایی از کاربردهای پایگاه داده عبارتند از : نگهداری فهرست کارمندان و حقوق ماهانه، پیگیری موجودی ها، نگهداری فهرست مشتریان، و تهیه صورتحساب مشتریان . اطلاعات درون یک سیستم پایگاه داره، در فایلهای گوناگون ذخیره می شود . مثلاً هر شرکتی یک فایل مشتریان و یک فایل کارمندان خواهد داشت . هر فایل دارای تعدادی رکورد مانند رکورد افراد خواهد بود . هر رکوردنیز شامل تعداد فیلد است که هر یک اطلاعات جداگانه ای دارند . برای مثال، در یک فایل کارمندی، برای هر کارمند یک رکورد وجود دارد . که در آن فیلدی تحت عنوان نام فرد قرار دارد . سیستم مدیریت پایگاه داده باید افزایش رکورد جدید ( وقتی کارمندی استخدام می شود . ) حذف یک رکود جدید ( وقتی کارمندی بازنشسته می شود ) و اصلاح رکوردهای موجودرا تدارک ببیند . برخی از فیلدها ( مانند شماره شناسنامه ) تغییر نمی کنند . و بعضی از فیلد ها ( مانند پرداخت سالانه ) گاهی تغییر می کنند . اصلی ترین هدف از تنظیم سیستم مدیریت پایگاه داده، ایجاد شرایطی است که بتوان اطلاعات بامعنایی از یک داده ی درون پایگاه داده به دست آورد . سیستم پایگاه داده می تواند روی صفحه نمایش پاسخی کوتاه به پرسشهاف بدهد یا گزارشهای چاپی مفصلی را به کاربر ارائه دهد . برخی از کاربرهای یک سیستم پایگاه داده عبارتند از : 1- مرتب سازی رکوردها بر اساس یک فیلد مشخص ( مانند نام یا کد پستی ) 2- بررسی رکوردها بر اساس شرایط خاص . مثلا ممکن است فقط رکوردهای مشتریانی را بررسی کنید که ساکن شهرستان هستند . یا فقط به رکوردهای کارگران انبار نگاه کنید . 3. شمارش رکوردهایی که دارای شرایط خاصی هستند . مثلاً ممکن است تعداد کارمندانی را که بیش از ده سال سابقه ی کار در شرکت دارند . شمارش کنید . 4. انجام محاصبات در برخی از فیلدهای رکوردها . مانند محاسبه ی حقوق ماهانه ی کارمندان 5 . اتصال اطلاعات میان فایلها . مثلاً یک سیستم پایگاه داده ممکن است یک فایل کارمندی داشته باشد که رده بندی شغلی را برای هر کارمندی مشخص می کند . یک فایل جداگانه برای هر رده بندی شغلی . باید دارای اطلاعاتی در باره ی حقوق، مزایای جنبی، و چارچوب کاری آن رده بندی شغل باشد . نگاه کنید به retational database SQL .

معنی یا پیشنهاد شما