data at rest

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] داده های در حال سکون

پیشنهاد کاربران

داده در حال استراحت: در فناوری اطلاعات به معنای داده غیرفعال است که به صورت فیزیکی به هر شکل دیجیتالی ذخیره می شود ( به عنوان مثال پایگاه داده ، انبار داده ، صفحه گسترده ، بایگانی ، نوار ، پشتیبان گیری خارج از سایت ، دستگاه های تلفن همراه و غیره )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما