dark side of hollywood

پیشنهاد کاربران

در فرهنگِ هالیوودی یک اصطلاحی داریم به اسمِ
Dark Side Of Hollywood
این اصطلاح اشاره به بازیگرانی داره که زمانی در اوج بودن و میدرخشیدن، اما به یکباره از صفحه نمایش و از ذهنِ مردم محو شدن. در نهایت هم در فقر و تنهایی از دنیا رفتن.
...
[مشاهده متن کامل]

یکی از این افراد، بازیگر مطرحِ هالیوود خانمِ ( ورونیکا لیک ) بود. ایشون در دهه 40 میلادی یک ابرستاره هالیوودی بود جوریکه هواپیمای شخصی خریده بود و خودش در سفرهای مختلف خلبانی میکرد.
تنها 10 سال بعد از دورانِ اوجش، از هالیوود کنار گذاشته شد و مدتی هم خدمتکار یک هتل بود، در نهایت در فقر و بیماری از دنیا رفت
این اتفاق برای بسیاری از بازیگران هالیوود در طول تاریخ رخ داده

بپرس