daisy chain interrupt

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] یک سیستم وقفه که در آن دستگاههای جانبی از طریق گذرگاه به کامپیوتر وصل می شوند

معنی یا پیشنهاد شما