برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

dynamic dump

/daɪˈnæmɪkˈdəmp/ /daɪˈnæmɪkdʌmp/

رو گرفت پویا

معنی dynamic dump در دیکشنری تخصصی

dynamic dump
[کامپیوتر] نسخه برداری پویا ؛ روبرداری پویا

dynamic dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dynamic dump
کلمه : dynamic dump
املای فارسی : دینامیک دامپ
اشتباه تایپی : یغدشئهز یعئح
عکس dynamic dump : در گوگل

آیا معنی dynamic dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )