برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

dynamic allocation

/daɪˈnæmɪkˌæləˈkeɪʃn̩/ /daɪˈnæmɪkˌæləˈkeɪʃn̩/

تخصیص پویا

معنی dynamic allocation در دیکشنری تخصصی

dynamic allocation
[کامپیوتر] تخصیص پویا
[برق و الکترونیک] دقت و ریز بینی زمانی برخورد و تخصیص پویا

معنی کلمه dynamic allocation به انگلیسی

dynamic allocation
• allocation of computer memory during the running of a program

dynamic allocation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dynamic allocation

کلمه : dynamic allocation
املای فارسی : دینامیک اللکتین
اشتباه تایپی : یغدشئهز شممخزشفهخد
عکس dynamic allocation : در گوگل

آیا معنی dynamic allocation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )