برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

dustpan

/ˈdʌstpæn/ /ˈdʌstpæn/

معنی: خاک انداز

واژه dustpan در جمله های نمونه

1. Have you got a dustpan and brush?
[ترجمه ترگمان]خاک‌انداز و خاک‌انداز داری؟
[ترجمه گوگل]آیا شما گرد و غبار و قلم مو دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Just like Victorine had become busy with dustpan and brush.
[ترجمه ترگمان]درست مثل این بود که ویکتور ین با خاک‌انداز و خاک‌انداز مشغول بود
[ترجمه گوگل]درست مانند ویکتورین مشغول گرد و غبار و قلم مو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I dropped the dustpan and ran indoors.
[ترجمه ترگمان]خاک‌انداز را پایین انداختم و به داخل خانه دویدم
[ترجمه گوگل]من گرد و غبار را برداشتم و در داخل خانه زدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She emptied the dustpan and searched for something else to do, straightening the Christmas cards on the mantelpiece as she passed.
[ترجمه ترگمان]خاک‌انداز را خالی کرد و به دنبال کار دیگری گشت و کارت‌های کریسمس را که از کنارش می‌گذشت صاف کرد
[ترجمه گوگل]او آن گرد و غبار را تخلیه کرد و برای انجام کار دیگری کاری انجام داد، همانطور که گذشت، کریسمس را بر روی ق ...

مترادف dustpan

خاک انداز (اسم)
scoop , shovel , dustpan

معنی کلمه dustpan به انگلیسی

dustpan
• pan with a handle used to collect dust and dirt that has been swept from the floor
• a dustpan is a small flat container for sweeping dust and dirt into.

dustpan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra
خاک انداز
😉😉😌😌😞😞
خاک انداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dustpan
کلمه : dustpan
املای فارسی : دوستپن
اشتباه تایپی : یعسفحشد
عکس dustpan : در گوگل

آیا معنی dustpan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )