برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

during

/ˈdʊrɪŋ/ /ˈdjʊərɪŋ/

معنی: سر، ظرف، فاصله، در طی، طی، هنگام، در مدت
معانی دیگر: (زمان) در، در زمان، در ظرف، در خلال، وقت، موقع، درجریان

واژه during در جمله های نمونه

1. during (the period of) his kingship
در دوران پادشاهی او

2. during (the period of) reagan's incumbency
در دوران تصدی ریگان

3. during a drought many of the more tender species of animals die out
در خشکسالی بسیاری از گونه‌های آسیب‌پذیرتر حیوانات معدوم می‌شوند.

4. during a long stretch of time
طی یک دوره‌ی طولانی از زمان

5. during his abode in ghazvin
در دوران اقامت او در قزوین

6. during his absence
در غیاب او

7. during his lecture, i dozed away
طی سخنرانی او چرت می‌زدم.

8. during his ministry in that church
طی دوران کشیشی خود در آن کلیسا

9. during his own lifetime, the fame of hafez had even reached india
آوازه‌ی حافظ در زمان حیات خودش تا هندوستان هم رسیده بود.

10. during his rule many dissidents were blacklisted
در دوران حکومت او نام بسیاری از مخالفین در فهرست سیاه وارد شد.

11. during his tenure (of office)
در دوران تصدی او

12. during his ten-year rule
طی حکمروایی ده‌ساله‌ی او

...

مترادف during

سر (حرف اضافه)
on , at , near , during
ظرف (حرف اضافه)
during
فاصله (حرف اضافه)
during
در طی (حرف اضافه)
during , pending
طی (حرف اضافه)
during
هنگام (حرف اضافه)
in , during
در مدت (حرف اضافه)
within , for , during , pending

معنی عبارات مرتبط با during به فارسی

معنی during در دیکشنری تخصصی

during
[فوتبال] درمدت-درجریان
[حسابداری] در خلال ساخت (شناخت درآمد)
[حسابداری] در خلال تولید (شناخت درآمد) -

معنی کلمه during به انگلیسی

during
• while, throughout
• something that happens during a period of time happens continuously or repeatedly in that period.
• you also use during to say that something happens at some point in a period of time.
during the past week
• throughout last week, in the course of last week

during را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
در طول
در مدت
فاطمه
در زمان
در مدت
در طول
Yasi
موقعی که ، زمانی که
محمد علی کریمی
در اثنای
nasi
در طول
Baran
طی.درطی
arges
در طول
Hasty
All the time that something is happening
سانازکریمی
طی یا درطی
aysan_pydrr
در طول مدت انجام کاری
حسین
در طول مدت
Allllllli
در طول مدتی
Neymarjt
All the time that something is happening
etfan
در طول
Yekta
Recess is free time during the day at school
hasti
انجام دادن
در طی
امین جهانگرد
در طول
در حین
طی
هنگام
ظرف
kim
در طول
fddf
در طول
Asal
All the time that some thing is happening
امیرحسین نعمت اله
در مدت در زمان
00
در طی
faty
به مدت
در مدت 😉
هومن
زمانیکه
Mr.X
در حین ,هنگام در معنی حرف اضافه
N
در طول
M
در حالیکه
کیارش بهمن
در طی ......
در زمانه.....
غزاله
طول
مدت
محدثه فرومدی
حین، ضمن
Ali
درطی
tinabailari
we will visit Australia during our next vacation
ما استرالیا را در طول سفر بعدی خود خواهیم دید
🏷🏷
Ahmad_Shirdel
در زمان
~imgolim~
در طی
در حد
در حین
هنگام
هستی
درطی ،درزمان،درمدت،
محمد محمدیان
در طول
این کلمه طول یک کار را از ابتدا تا انتها نشان می دهد.
مثل:در طول تحصیل من. یعنی از ابتدا تا انتهای تحصیل من را شامل می شود
Bahar
در طول
در اثنای
ب مدت
طول میکشه
Bahar
در طول
طول میکشه
ب مدت
در اثنای
hani
در مدت
..
در طول ،در فاصله ،در مدت
Hasti
در طولِ
♥Amirmaghare_lover♥
All the time that some thing is happening
در حین😇
وانوش.😙
زمانی که.
موقعی که.
😈
Hossein
در دوران...
امیر جوادی
they
they placed the nation in danger during the Cold War period
در بحبوحة جنگ سرد کشور را در معرض خطر قرار دادند
M.M.N
در طول
در طی
طی
taha
all the time that something is happening
محمد
حین، در حین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی during

کلمه : during
املای فارسی : دورینگ
اشتباه تایپی : یعقهدل
عکس during : در گوگل

آیا معنی during مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )