برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

dure


تحمل کردن، بردبارى کردن دربرابر، تن درداغن به

dure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra
گذراندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dure

کلمه : dure
املای فارسی : دوره
اشتباه تایپی : یعقث
عکس dure : در گوگل

آیا معنی dure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )