برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

durbar

/ˈdɜːrbɑːrr/ /ˈdɜːbɑː/

(از ریشه ی فارسی: دربار)، (سابقا - در هند) پذیرایی یا سلام رسمی (در هند و افریقای سابق)

واژه durbar در جمله های نمونه

1. A pretty stressed smoker at Kathmandu Durbar Square.
[ترجمه ترگمان]یک فرد سیگاری بسیار استرس دار در میدان Durbar کاتماندو
[ترجمه گوگل]سیگاری که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته در میدان کاتماندو Durbar
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The colours in the markets around Durbar Square are wonderful.
[ترجمه ترگمان]رنگ‌های مختلف در بازارهای اطراف میدان Durbar عالی هستند
[ترجمه گوگل]رنگ در بازار اطراف میدان دوربار فوق العاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On the occasion of Lord Curzon's Delhi durbar I wrote a prose-paper--at the time of Lord Lytton's it was a poem.
[ترجمه ترگمان]در زمان لرد (کرزن)دهلی، من یک مقاله نثر نوشتم - - در زمان لرد Lytton شعری بود
[ترجمه گوگل]به مناسبت قرض لرد کرزن در دهلی نو، من یک پروژۀ کاغذی نوشتم - در زمان لرد لیتتون این شعر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Durbar Square, historic center of Nepal's capital city of Kathmandu.
[ترجمه ترگمان]میدان Durbar، مرکز تاریخی شهر کاتماندو در نپال
[ترجمه گوگل ...

معنی کلمه durbar به انگلیسی

durbar
• hall or room in the palace of a native prince of india wherein audiences and receptions take place; a state reception or public audience given by a native prince of india or british governor (formerly)

durbar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی durbar

کلمه : durbar
املای فارسی : دوربر
اشتباه تایپی : یعقذشق
عکس durbar : در گوگل

آیا معنی durbar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )