برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

duration curve

معنی duration curve در دیکشنری تخصصی

duration curve
[عمران و معماری] منحنی دوام
[آب و خاک] منحنی تداوم
[زمین شناسی] منحنی دوام ،منحنی شدت جریان (آبشناسی) یک توضیح ترسیمی از اینکه هر چند وقت یک بار یک مقدار مشخص، برابر یا بیشتر از طول یک مدت زمان مشخص می شود، مثلاً یک منحنی تداوم جریان ـ این منحنی در علم هیدرولیک استفاده می شود.
[زمین شناسی] منحی توزیع بار سالیانه
[زمین شناسی] منحنی تداوم نیرو ، منحنی دوام قدرت روزانه
[عمران و معماری] منحنی ارتفاع-سطح-تداوم بارش
[عمران و معماری] منحنی شدت-مدت بارندگی
[زمین شناسی] منحنی دوام جریان
[عمران و معماری] منحنی تداوم جریان - منحنی جریان - مدت - منحنی دوام جریان
[عمران و معماری] منحنی شدت-مدت

duration curve را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی duration curve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )