برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

duo

/ˈduːoʊ/ /ˈdjuːəʊ/

معنی: اواز یا موسیقی دو نفری
معانی دیگر: جفت، دو نفر، زوج، پیشوند: دو، دوگانه [duologue]

واژه duo در جمله های نمونه

1. The duo were a real hit in last year's show.
[ترجمه ترگمان]این دو در نمایشگاه سال گذشته مورد اصابت قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]این دوتا یک نمایش واقعی در سال گذشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The violinist walked on the stage and the duo became a trio.
[ترجمه ترگمان]ویولن نواز روی صحنه رفت و این دو به یک نفر تبدیل شدند
[ترجمه گوگل]ویلیست در صحنه رفت و دو نفره به سه بازی رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When the opportunity arose for a duo recital and a piano recital, Kahane gladly accepted.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که این فرصت برای یک نمایش دوتایی و یک شرح پیانو برخاست، kahane با کمال میل پذیرفت
[ترجمه گوگل]هنگامی که این فرصت برای یک مکالمه دو نفره و یک مکالمه پیانو بوجود آمد، Kahane با خوشحالی پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bley plays acoustic piano in duo with Steve Swallow, and their rapport projects extraordinary warmth on this delightful album.
[ترجمه ترگمان]Bley در دو تایی با Steve پرستو، پیانو صوتی بازی می‌کند و رابطه دوستانه آن‌ها در این ...

مترادف duo

اواز یا موسیقی دو نفری (اسم)
duo

معنی duo در دیکشنری تخصصی

duo
[ریاضیات] دو، زوج
[عمران و معماری] دوریلی

معنی کلمه duo به انگلیسی

duo
• duet (music); pair, couple
• a duo is two musicians or singers who play music or sing together as a pair.
• you can also refer to two people together as a duo, especially people who have something in common; an informal use.

duo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir Mahdi Amiri
آهنگ با همخوان
Amir Mahdi Amiri
آهنگ با همخوان
میثم علیزاده
● موسیقی دونفره( قسمتی از آهنگ که باید دونفره خوانده شود)
● دو شخص که با هم کارهای فان و جالب انجام میدهند. ممکن است هنرمند باشن و کارهای هنری انجام دهند
سام
زوج هنري

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی duo
کلمه : duo
املای فارسی : دوو
اشتباه تایپی : یعخ
عکس duo : در گوگل

آیا معنی duo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )