برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1406 100 1

dumped

/ˈdəmp/ /dʌmp/

زباله، اشغال، موادی که موقتا برای استعمال انبارمی‌شود، تفکر، خیال، جنس را(برای رقابت) بقیمت خیلی ارزان فروختن، فرورفتن درخیالات واهی، حالت مالخولیایی رو گرفت، روبرداری کردن

واژه dumped در جمله های نمونه

1. he dumped his mistress and took a new one
معشوق خود را ول کرد و معشوق تازه‌ای گرفت.

2. protesters dumped the first shipload of tea into the sea
اعتراض‌کنندگان اولین محموله‌ی چای کشتی را به دریا ریختند.

3. the truck dumped the bricks with an ear- rending noise
کامیون آجرها را با صدای گوشخراشی خالی کرد.

4. he was removed and his body dumped in the river
او را کشتند و جسدش را به رودخانه انداختند.

5. she collected the broken glass and dumped it in the trash can
شیشه‌های شکسته را جمع کرد و در زباله دان ریخت.

6. the tractor scooped the dirt off the road and dumped it into the truck
تراکتور خاک‌ها را از جاده برمی‌داشت و توی کامیون خالی می‌کرد.

7. The first baseman was dumped from the team.
[ترجمه ترگمان]بازیکن ایستاده اول از تیم اخراج شد
[ترجمه گوگل]اولین بسامان از تیم خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Toxic chemicals continue to be dumped in the North Sea.
[ترجمه ترگمان]مواد شیمیایی سمی همچنان در دریای شمال رها می‌شوند
[ترجمه گوگل]مواد شیمیایی سمی همچنان در دریای شمال تخلیه می شوند
[ترجم ...

معنی کلمه dumped به انگلیسی

dumped
• dropped in a pile; (slang) rejected by someone (e.g.: "did you hear the lates? steve was dumped by susan last night")

dumped را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا دلیری
قطع ارتباط عاشقانه
:(:)
تخلیه شده
Or
تخلیه کردن
الی
بهم زدن(در رابطه)
مثلا:she dumped him
پریسا
Has dumped garbage
تخلیه یا انداختن زباله
S
The spy who dumed me
جاسوسی که منو دور زد
mike
throw
Dani
خارج شدن از یک رابطه رمانتیک
نیما
به زباله انداخته شده
بهناز همتی - مترجم
بیمصرف بودن
فاروق معروفی
کسی رو پیچاندن
MP
ول کردن در رابطه
محمدرضا چرمگی
دور ریخته شده
کارش
قال گذاشته شده(در عروسی و رابطه و ...)
ترک شده
رها شده
پرت شده(مثل زباله)
ول شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dumped
کلمه : dumped
املای فارسی : دومپد
اشتباه تایپی : یعئحثی
عکس dumped : در گوگل

آیا معنی dumped مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )