برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

dugong

/ˈduːɡɒŋ/ /ˈduːɡɒŋ/

(جانورشناسی) دو گانگ (انواع پستانداران جنس dugong - بومی سواحل حاره ی اقیانوس هند که از علف دریایی تغذیه می کنند)

واژه dugong در جمله های نمونه

1. Xiaoping Li, vice chair of Dugong Law Firm, bachelor of law, graduated from Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), and a present Master in SWUPL.
[ترجمه ترگمان]Xiaoping لی، معاون رئیس شرکت حقوقی dugong، مجرد از دانشگاه جنوب غربی علوم سیاسی و قانون (SWUPL)، و استاد حاضر در SWUPL
[ترجمه گوگل]شیائوپینگ لی، معاون ریاست شرکت حقوقی Dugong، لیسانس حقوق، از دانشگاه Southwest علوم سیاسی و حقوق (SWUPL)، و استاد حاضر در SWUPL فارغ التحصیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. " Dugong Sui-looking note: "dinner on September at Ho on behalf of the unknown, but from the Zhi Song is not in Change.
[ترجمه ترگمان]یک یادداشت که به نظر می‌رسد: \" در ماه سپتامبر به نیابت از طرف ناشناس شام خورد، اما از طرف دیگر آواز دیگر در حال تغییر نیست
[ترجمه گوگل]'Dugong Sui به دنبال توجه: شام در ماه سپتامبر در هو از طرف ناشناخته است، اما از Zhi آهنگ در تغییر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A young dugong remains close to its mother for about 18 months, sometimes catching a ride on her broad back.
[ترجمه ترگمان]یک dugong جوان حدود ۱۸ ماه به مادرش نزدیک است و گاهی سواری بر پشت پهن او را می‌گیرد
[ترجمه گوگل]یک dugong جوان نزدیک به مادرش در حدود 18 ماه باقی می ماند، گاهی اوقات به عقب باز می گردد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه dugong به انگلیسی

dugong
• plant-eating aquatic mammal with forked tail found in the indian ocean

dugong را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
فیل دریایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dugong
کلمه : dugong
املای فارسی : دوگنگ
اشتباه تایپی : یعلخدل
عکس dugong : در گوگل

آیا معنی dugong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )