برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

dug

/ˈdəɡ/ /dʌɡ/

معنی: نوک پستان
معانی دیگر: زمان گذشته و اسم مفعول فعل: dig، (جانور) نوک پستان، سر پستان، کیسه و سر پستان با هم

واژه dug در جمله های نمونه

1. he dug his fingers into the soft earth
او انگشتان خود را در خاک نرم فرو برد.

2. they dug a tunnel under the house of parliament and were going to blow it up
آنها زیر ساختمان پارلمان نقب زدند و می‌خواستند آن را منفجر کنند.

3. they dug his body out of the snow
جسد او را از زیر برف درآوردند.

4. they dug the well and piled the dirt in the alley
آنها چاه را کندند و خاک آن را در کوچه انباشتند.

5. they dug their own graves
آنان گور خود را کندند.

6. the prisoners dug a tunnel and escaped
زندانیان نقب کندند و فرار کردند.

7. they have dug a huge hole for the new building
برای ساختمان جدید خاکبرداری عظیمی کرده‌اند.

8. the road builders dug out earth for the camber
جاده‌سازان برای گرده ماهی کردن جاده خاک‌برداری کردند.

9. the fertilizer should be well dug in
کود باید خوب (با خاک) آمیخته شود.

10. Gangs of labourers dug the canals.
[ترجمه ترگمان]گروه‌هایی از کارگران کانال‌ها را حفر کردند
[ترجمه گوگل]باند کارگران کانال ها را کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dug

نوک پستان (اسم)
breast , nipple , pap , teat , papilla , tit , dug

معنی عبارات مرتبط با dug به فارسی

کرجی ای که ازدرخت پوک کرده بسازند، یکجورالونک

معنی کلمه dug به انگلیسی

dug
• breast, nipple
• dug is the past tense and past participle of dig.
dug his own grave
• caused his own downfall, is responsible for his present condition
dug in
• entrenched; excavated
dug up
• discovered, found, unearthed, brought out from obscurity

dug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا حامی
حفر کردن
سجاد مصلحی
گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن
کاوه
کنده شده ، حفر شده
Melika
حفاری کردن،کندن
A-amina-M
حفاری کردن
Carve
آرش
کندن
Hengam
فرو بردن
منا جهانبخشی
پیشروی کردن، جلوتر رفتن
پارسا حیدری
1.breast ,nipple
2.dug is the past tense and past participle of dig

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dug

کلمه : dug
املای فارسی : دوغ
اشتباه تایپی : یعل
عکس dug : در گوگل

آیا معنی dug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )