برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

dug his own grave

معنی کلمه dug his own grave به انگلیسی

dug his own grave
• caused his own downfall, is responsible for his present condition

dug his own grave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M
قبر خودشو کند
خودشو نابود کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی dug his own grave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )