برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

due process


(حقوق) مراحل قانونی، مراحل تشریفات قانونی

واژه due process در جمله های نمونه

1. Again, equal protection and due process concerns are evident.
[ترجمه ترگمان]دوباره، حفاظت برابر و نگرانی‌های ناشی از فرآیند مشهود هستند
[ترجمه گوگل]باز هم، نگرانی های محافظه کارانه و حقوقی درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Without counsel, Val was forced to cancel a due process hearing, asking it be postponed until she could get representation.
[ترجمه محمد رضا شکفته] ول بدون داشتن وکیل، مجبور شد جلسه دادرسی که از الزامات حق شهروندی است کنسل شود و به زمانی موکول شود که وکیل مدافع داشته که از او دفاع کند.
|
[ترجمه ترگمان]بدون مشورت، وال مجبور شد جلسه دادرسی را لغو کند و درخواست کرد تا زمانی که بتواند نمایندگی را به دست آورد به تعویق بیفتد
[ترجمه گوگل]بدون وکیل، وال مجبور شد جلسه دادرسی را لغو کند و از آن زمان تا زمانی که بتواند نمایندگی را ترک کند، به تعویق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Neither Till nor Parker benefited from that due process thing.
[ترجمه ترگمان]نه تا Till و نه پارکر از آن چیز به خاطر روند دادرسی بهره‌م ...

معنی due process در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] فرآیند دموکراتیک استانداردگذاری
[حقوق] رعایت تشریفات قانونی

معنی کلمه due process به انگلیسی

due process
• legal procedures that are the basic rights of every citizen (such as a fair trial, right to face one's accuser, etc.)
• in the united states, due process or due process of law are the procedures which are established in the constitution to protect the individual's legal rights and liberties; a legal term.
• due process of law also refers to the administration of justice according to established rules and principles; a legal term.

due process را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد
الزامات حقوقی
ستار
رعایت تشریفات قانونی دادرسی
عباس میرزا
رویه عادلانه
اژدر
ضمانت حق شهروندی
ز.م
فرآیند دادرسی منصفانه
علی
تشریفات قانونی عادلانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی due process

کلمه : due process
املای فارسی : دیو پروسس
اشتباه تایپی : یعث حقخزثسس
عکس due process : در گوگل

آیا معنی due process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )