برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

drugstore

/ˈdrəgˌstɔːr/ /ˈdrʌɡstɔː/

معنی: داروخانه، دوا فروشی
معانی دیگر: (امریکا - داروخانه توام با فروشگاه لوازم بهداشتی و غیره) دراگ استور، داروخانه ی بزرگ

واژه drugstore در جمله های نمونه

1. a drugstore
داروخانه

2. our drugstore is open night and day
داروخانه‌ی ما شبانه روز باز است.

3. this drugstore is open night and day
این داروخانه شبانه‌روز باز است.

4. It's between the bookstore and the drugstore.
[ترجمه ترگمان]بین کتابفروشی و داروخانه است
[ترجمه گوگل]این بین کتاب فروشی و داروخانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. "Have this prescription filled out at the drugstore," said the doctor.
[ترجمه ترگمان]دکتر گفت: \" این نسخه را در داروخانه پر کنید \"
[ترجمه گوگل]دکتر گفت: «این نسخه در داروخانه پر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Toothpaste is stock merchandise in a drugstore.
[ترجمه ترگمان]Toothpaste اجناس انبار کالا را در داروخانه پیدا می‌کند
[ترجمه گوگل]خمیر دندان کالا در کالاهای داروسازی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف drugstore

داروخانه (اسم)
policlinic , dispensatory , pharmacy , drugstore
دوا فروشی (اسم)
drugstore

معنی کلمه drugstore به انگلیسی

drugstore
• store that sells medicines and fills prescriptions
• a drugstore is a shop where medicines and drugs that have been prescribed by a doctor are sold; used in american english.

drugstore را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Didi
دارو خانه .....فروشگاه لوازم بهداشتی و پزشکی و آرایشی
پانیذ
داروخانه،جایی که دارو و وسایل پزشکی میفروشند
دارو خانه
داروخانه
اما عطاری هم به نظر می یاد
Amir Mahdi Amiri
محل توزیع دارو دارو خانه
Maryam
داروخانه
8t6mkl7ojkygrftdrler5][
داروخانه
ریحانه
دارو خانه

محل فروش دارو و وسایل بهداشتی
Elay
چیز های بیشتری داشته باشد من چیزی که خواستم را نمی آورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drugstore
کلمه : drugstore
املای فارسی : درواگستر
اشتباه تایپی : یقعلسفخقث
عکس drugstore : در گوگل

آیا معنی drugstore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )