برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

dropping

/ˈdrɑːpɪŋ/ /ˈdrɒpɪŋ/

معنی: متقاطر
معانی دیگر: انداختن، (هر چیزی که می افتد) افتان، افتانه، پرتابه، پشگل، فضله، پیخال، براز

واژه dropping در جمله های نمونه

1. the dropping of "ly" in the word "slowly" is optional
انداختن "ly" از واژه‌ی "slowly" اختیاری است.

2. that country is dropping behind its neighbors
آن کشور دارد از همسایه‌هایش عقب می‌افتد.

3. Water dropping day by day wears the hardest rock away.
[ترجمه ترگمان]روزی که همه چیز را از دست می‌دهد، سخت‌تر از آن است که سنگ را از آن بیرون بکشد
[ترجمه گوگل]روز به روز آب از بین می رود سخت ترین سنگ را دور می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Constant dropping wears away a stone.
[ترجمه ترگمان]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * تصویر متن زیر تصویر:
[ترجمه گوگل]افت دائمی سنگ را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We were still playing at war — dropping leaflets instead of bombs.
[ترجمه ترگمان]ما هنوز مشغول بازی در جنگ بودیم و به جای بمب، اوراق مشارکت در دست داشتیم
[ترجمه گوگل]ما هنوز در جنگ بازی کردیم - بجای بمب دادن جزوه ها را رها کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dropping

متقاطر (صفت)
dropping , falling in drops

معنی عبارات مرتبط با dropping به فارسی

معنی dropping در دیکشنری تخصصی

[نساجی] تخلیه کردن - خالی کردن - ضایعات
[شیمی] گرانروی سنج با سقوط گلوله
[عمران و معماری] منحنی پایین رونده - منحنی نزولی
[آب و خاک] منحنی نزولی
[شیمی] قیف چکاننده
[پلیمر] قیف چکاننده
[برق و الکترونیک] مقاومت افت دهنده مقاومتی که به منظور کاهش ولتاژ دو سر بار به صورت سری با آن قرار می گیرد.
[زمین شناسی] وزنه اندازی - روشی که در پی جویی لرزه ای استفاده می شود که در آن، یک وزنه سنگین برای ساختن امواج لرزه ای انداخته می شود. - نیز ببینید: Thumper.

معنی کلمه dropping به انگلیسی

dropping
• letting fall; leaving fallow; falling, descending; declining; something that has dropped
dropping out
• leaving school before completing one's studies; leaving a competition before reaching the end
dropping to zero
• going down towards zero
dropping zone
• area at which parachuters jump from a plane
name dropping
• name-dropping is the habit of referring to famous people as though they were your friends, in order to impress people; used showing disapproval.

dropping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پورمنصور
ذکرنکردن
همتیان
پایین آوردن- پایین چرخاندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dropping

کلمه : dropping
املای فارسی : درپپینگ
اشتباه تایپی : یقخححهدل
عکس dropping : در گوگل

آیا معنی dropping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )