برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

dress well

معنی کلمه dress well به انگلیسی

dress well
• wear fine clothing, dress up

dress well را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد قاسمی
wearing smart or fashionable clothes
🐾 مهدی صباغ
Phrasal verb :
لباس خوب و مناسب پوشیدن
مرتب و شیک به نظر رسیدن
شیک و پیک کردن
Dress up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dress well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )