برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

dredge

/ˈdredʒ/ /dredʒ/

معنی: ماشین لاروبی، لاروب، الت تنقیه قنات و مانند ان، فشاندن، لاروبی کردن
معانی دیگر: وسیله شکار ماهی و صدف در اعماق آب، ته کاو، لایروب، ماشین لایروبی، (با: up) تهکاوی کردن، (در ته آب) دنبال چیزی گشتن، (در اعماق آب) صید کردن، لایروبی کردن، (با دستگاه لایروبی) جستجو کردن، (مجازی) دوباره مطرح کردن، (مطلب ناخوشایندی را) پیش کشیدن، (کشتی مجهز به یکی از دو دستگاه بالا) کشتی لایروب، لاروب گر (dredger هم می گویند)، (آشپزی و شیرینی پزی) اندودن (با آرد یا شکر یا غیره)، آرد اندود کردن، (با لایه ای از آرد یا شکر و غیره) پوشاندن، پاشیدن

واژه dredge در جمله های نمونه

1. they dredge for oysters
آنها صدف خوراکی صید می‌کنند.

2. to dredge the ooze from the bottom of the river
لجن ته رودخانه را لایروبی کردن

3. these fishermen only work with a dredge
این ماهی‌گیران فقط با ته کاو کار می‌کنند.

4. They have to dredge the canal regularly to keep it open.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مجبورند به طور منظم این کانال را لایروبی کنند تا آن را باز نگه دارند
[ترجمه گوگل]آنها باید به طور منظم کانال را تمیز کنند تا باز شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I wouldn't want to dredge up the past.
[ترجمه ترگمان]من نمی‌خواهم گذشته را به خاطر بیاورم
[ترجمه گوگل]نمی خواهم گذشته را غرق کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They have to dredge the canal so that ships can use it.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مجبورند کانال را لایروبی کنند تا کشتی‌ها بتوانند از آن استفاده کنند
[ترجمه گوگل]آنها مجبورند کانال را بشکند تا کشتی بتواند از آن استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dredge

ماشین لاروبی (اسم)
dredge , drag boat , dredger
لاروب (اسم)
dredge , dredger
الت تنقیه قنات و مانند ان (اسم)
dredge
فشاندن (فعل)
dredge
لاروبی کردن (فعل)
drag , dredge

معنی عبارات مرتبط با dredge به فارسی

لاروبی که دلوله های آنرازنجیرمانند نردبان می گرداند

معنی dredge در دیکشنری تخصصی

dredge
[عمران و معماری] لایروب - لایروبی کردن - لایروبنده - لایروبیدن
[زمین شناسی] لایروب
[آب و خاک] لایروب
[معدن] روش استخراج لایروبی (معادن روباز)
[زمین شناسی] بیل مکانیکی لایروب
[زمین شناسی] لایروب نردبانی
[زمین شناسی] لایروب مکشی

معنی کلمه dredge به انگلیسی

dredge
• machine for removing large quantities of earth, earth-mover
• coat food with flour or crumbs; search; dig, remove earth
• to dredge a harbour, river, or other area of water means to clear it or search for something in it by removing mud and other unwanted material from the bottom using a special machine.

dredge را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dredge
کلمه : dredge
املای فارسی : دردگ
اشتباه تایپی : یقثیلث
عکس dredge : در گوگل

آیا معنی dredge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )