برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

dream

/ˈdriːm/ /driːm/

معنی: خیال، خواب، خواب دیدن، رویا دیدن
معانی دیگر: رویا، خواب و خیال، خیال پردازی، آرزو، امید، آرزوی زودگذر، (با: of) ممکن پنداشتن، دلخواه پنداشتن، پنداشتن، (با: out و away) به خواب و خیال گذراندن، خیال پردازی کردن، ایده آل، آرمانی، کمال مطلوب، روز خوابی کردن، (در روز) چرت زدن

واژه dream در جمله های نمونه

1. dream interpretation
تعبیر خواب

2. dream interpretation
خوابگزاری،تعبیر خواب

3. dream up
(عامیانه) در سر پروراندن،خیال پردازی کردن،خواب چیزی را دیدن

4. her dream was to become a polyglot
خواب و خیال او این بود که چند زبانه شود.

5. his dream was to become rich
رویای او این بود که پول‌دار بشود.

6. my dream house
خانه‌ی رویایی من

7. a golden dream
خواب طلایی

8. a mere dream neither substantial nor practical
فقط یک خواب نه حقیقی و نه عملی

9. a pleasant dream
خواب خوش

10. a wonderful dream about impossible things
یک خواب شگفت‌آفرین درباره‌ی چیزهای غیرممکن

11. the boy's dream come to pass
خواب پسر تحقق یافت.

12. like a dream
عالی،رویایی،خیال‌انگیز

13. no, i wouldn't dream of going
نه،فکر رفتن اصلا به مغزم خطور نکرده است.

14. the relation of dream and reality
...

مترادف dream

خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
خواب (اسم)
sleeping , fluff , sleep , nap , dream , noctambulism , noctambulation
خواب دیدن (فعل)
dream
رویا دیدن (فعل)
dream

معنی عبارات مرتبط با dream به فارسی

روزنه
عالم خواب، کشورخیالی، سرزمین پری ها
( خواب دیدی خیر باشه ( به حالت مسخره
خواب تعبیرکن، معبر
(عامیانه) در سر پروراندن، خیال پردازی کردن، خواب چیزی را دیدن، جعل کردن، بطور واهی چیزی را ساختن
دنیای خواب و خیال، جهان رویایی، جهان رویایی رجوع شود به: dreamland
(امریکا) آرمان امریکایی (که بنابرآن برابری فرصت ها و فراوانی به هرکس امکان ترقی و تعالی را می دهد) (american dream هم می نویسند)
خیال خام
تعبیر خواب
عالی، رویایی، خیال انگیز
خواب افیونی، خواب پای منقل تریاک، نقشه خیالی و موهوم، امید واهی
جنب، انزال در حین خواب، محتلم شدن، احتلام، شیطانی شدن، شیطانی شدن to have a wet dream جنب شدن

معنی کلمه dream به انگلیسی

dream
• series of thoughts and visions which occur during sleep; fancy, pleasant imagining, daydream; vision; aim, goal; wish
• have thoughts and visions while sleeping; indulge in a daydream, imagine; wish for
• distant, engaged in reverie; of a dream, of a fantasy, imaginary; meditative; vague, obscure
• a dream is an imaginary series of events that you experience in your mind while you are asleep.
• if you dream when you are asleep, you experience imaginary events in your mind.
• a dream is also something which you often think about because you would like it to happen.
• if you dream, you think about a situation or event that you would very much like to happen.
• if you say that you would not dream of doing something, or that you would never dream of doing it, you are emphasizing that you would not do it.
• see also dreamt.
• if someone dreams up a plan, they invent it.
dream away
• idle away, waste time
dream catcher
• native american handicraft comprised of a ring with a webbed center and decorated with beads or feathers (believed to catch good dreams and filter out bad dreams)
dream of
• dream about, fantasize about; imagine
dream syndicate
• american rock band that was founded in los angeles in the 1980's
dream team
• usa basketball team made up of many nba players
dream up
• think up, conceive, invent, devise, imagine, picture, envisage
dream world
• world of the imagination, land of make-believe, world of illusions or fantasy, unreal world
american dream
• ideal that any person can attain wealth freedom and equal ...

dream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad Reza
آرزو. خواسته
Radmehr
رویا ، آرزو
Mahdi
آرزو رویا
melina
رویای خوابی
roxana
dream:wishes
ارزو....یا رویا...چیزی که همیشه ما انجامش میدیم....خیال پردازی😏
یزدان
آرزو یا خیال پردازی
g
خیال پردازی رویا
محسن❤️رضوي❤️ستاره
I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection
Parniyan
آرزو
222
dream home یعنی خانه رویایی و مجلل
tinabailari
i though someone came into the bedroom but it was just a dream
👽👽💀💀
What you hope for and want to happen but it is not very likely
shiva_sisi‌
What you hope for and want to happen but it is not very likely
mahla
رویا
امین جهانگرد
1- خوابی و رویایی که میبینیم که هم میتونه خوب باشه هم بد( nightmare فقط خواب بده،کابوس)
2- رویا،آرزو،خواب و خیال
3- رویا پردازی کردن،خیال پردازی کردن، خیال بافی کردن
4- خواب دیدن
You can only dream about it
مگر اینکه تو خواب ببینی
بیژن غریب
اگر رویاهای هر کسی برای او واقعیت پیدا میکرد ، دنیا یا بسیار زیبا ویا خیلی زشت میشد ، بیائیم رویاهای خود را در مورد خواسته هایمان زیبا کنیم .
Hermione granger
If you' say home I say Hagwarts
If you say prison I say Azkaban
If you say soccer I say Quidditch
My name is Hermione granger
And I study in hagwarts
Hagwarts is a reality
I say true it isn't lie
❤B T S❤
خیال پردازی در خواب
Lee shin hye
رویا
what you hope for and want to happen but it is not very likely
کانون زبان ایران__ ترم Reach3
Lee shin hye
رویا
ایرزاد
dream
واژه ی دریم همریشه با :

" تَرانه " taraane پارسی است !!!

تَرانه هم سُرودن رویا ها و آرزو های آدمی ست.
با این یافت میتوان واژه ای پارسی برای رویا برابرنهاد :

تَران ، taraan
وات "د" و " م" در دریم به " ت" و "ن" دِگریده شده است و واک ها هم خود را با گویش پارسی نو هماهنگ کرده است .
motahare
خواب و رویا
Mobina javaheri
خواب
خیال
رویا
آرزو
آرمان(آرزو)
Fatemeh
خواب ، رویا
💜 Amirmaghare_lover 💜
What you hope for and want to happen but it is not very likely
🥵🥵
رویا .خیال پردازی تصور ذهنی
Rezvan
Dream about یعنی خواب دیدن
I dream about you every night.

Dream of رویا در سر داشتن. رویاپردازی کردن
I dream of buying a new house.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dream
کلمه : dream
املای فارسی : دریم
اشتباه تایپی : یقثشئ
عکس dream : در گوگل

آیا معنی dream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )