برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

drawl

/ˈdrɒl/ /drɔːl/

معنی: کشیدن، کشیده حرف زدن، اهسته و کشیده ادا کردن
معانی دیگر: با لحن کشدار حرف زدن، واژه ها را به طور ممتد ادا کردن، سخن آهسته و کشیده، دراز کردن حرف های صدادار، لحن کش دار

واژه drawl در جمله های نمونه

1. he had a southern drawl
او با لهجه‌ی کش‌دار جنوبی حرف می‌زد.

2. "answer the phone, deary", she said in a drawl
با لحن کش‌داری گفت ((تلفن را جواب بده عزیزم))

3. "Howdy, pardner," he said in his slow Texan drawl.
[ترجمه ترگمان]او با لحن آرام و کش دار تگزاسی خود گفت: \" Howdy، pardner \"
[ترجمه گوگل]او در ضربات تگزاسی آهسته خود گفت: 'خوشبختی، عجب!'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She spoke with soft Southern drawl.
[ترجمه ترگمان]او با لهجه جنوبی حرف می‌زد
[ترجمه گوگل]او با صدای نرم جنوبی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She spoke in a slow southern drawl.
[ترجمه ترگمان]او با لحنی آرام و آرام صحبت می‌کرد
[ترجمه گوگل]او در یک زلزله آهسته جنوبی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Mr. Peter spoke in a soft drawl.
[ترجمه ترگمان]آقای پیتر با لحنی ملایم‌تر صحبت کرد ...

مترادف drawl

کشیدن (فعل)
trace , figure , heave , string , stretch , drag , pluck , draw , haul , weigh , pull , avulse , drain , strap , lave , suffer , subduct , thole , shove , chart , plot , experience , lengthen , hale , drawl , entrain , evulse , snick , magnetize , trawl
کشیده حرف زدن (فعل)
drawl
اهسته و کشیده ادا کردن (فعل)
drawl

معنی کلمه drawl به انگلیسی

drawl
• slow drawn out manner of speaking
• speak slowly and lazily
• if someone drawls, they speak slowly, with long vowel sounds. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. mccord spoke in a soft drawl.

drawl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
کلمات را کشیده ادا کردن to speak slowly with vowels greatly prolonged
A drawl in your accent

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drawl
کلمه : drawl
املای فارسی : درول
اشتباه تایپی : یقشصم
عکس drawl : در گوگل

آیا معنی drawl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )