برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1421 100 1

draw together


1- متحد کردن، 2- توافق کردن، هم دل شدن

واژه draw together در جمله های نمونه

1. The project enables students to draw together their knowledge, skills and experience.
[ترجمه ترگمان]این پروژه دانش آموزان را قادر می‌سازد تا دانش، مهارت‌ها و تجربیات خود را کنار هم قرار دهند
[ترجمه گوگل]این پروژه دانش آموزان را قادر می سازد تا دانش، مهارت و تجربه خود را با هم ترکیب کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can return to these questions now, and draw together the strands of the preceding argument.
[ترجمه ترگمان]حالا می‌توانیم به این سوال‌ها برگردیم و رشته‌های آرگومان قبلی را کنار هم جمع کنیم
[ترجمه گوگل]اکنون می توانیم به این سوالات در حال حاضر بازگردیم و رشته های استدلال قبلی را با هم ترکیب کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We tend to draw together to seek mutual solace for our disease.
[ترجمه ترگمان]ما تمایل داریم با هم جمع شویم و به دنبال تسلی متقابل برای بیماری خود باشیم
[ترجمه گوگل]ما تمایل داریم که برای تساهل متقابل برای بیماری ما همکاری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My own argument I will draw together in the conclusion.
...

draw together را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
1-توافق کردن
2-متحد کردن
مهدی باقری
گردهم آوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی draw together
کلمه : draw together
املای فارسی : درو تگتهر
اشتباه تایپی : یقشص فخلثفاثق
عکس draw together : در گوگل

آیا معنی draw together مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )