برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

draw back


معنی: پس زدن، عقب کشیدن
معانی دیگر: عقب نشستن، پس کشیدن

واژه draw back در جمله های نمونه

1. It may already be too late to draw back.
[ترجمه ترگمان]ممکن است برای عقب‌نشینی خیلی دیر شده باشد
[ترجمه گوگل]ممکن است خیلی زود به عقب بر گردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's too late to draw back from the plan.
[ترجمه ترگمان]برای برگشتن از نقشه خیلی دیر شده‌است
[ترجمه گوگل]خیلی دیر است که از برنامه رد شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Neither side can draw back from the agreement once the contract is signed.
[ترجمه ترگمان]زمانی که قرارداد امضا شود هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند از این توافقنامه عقب‌نشینی کنند
[ترجمه گوگل]پس از اینکه قرارداد امضا شد، هیچ یک از طرف ها نمی توانند از توافق نامه عقب نشینی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Either they must draw back from the spotlight and forfeit their privileges or pick their partners based on purely practical criteria.
[ترجمه ترگمان]یا باید از کانون توجه بیرون بکشند و امتیازات خود را از دست بدهند یا partners را براساس معیارهای کاملا عملی از بین ببرند
[ترجمه گوگل ...

مترادف draw back

پس زدن (فعل)
backlash , recoil , eject , kickback , rebut , draw back , rebound , set back , hang off , push back
عقب کشیدن (فعل)
retract , draw back , withdraw , recede , roll back , set back

معنی کلمه draw back به انگلیسی

draw back
• recoil, withdraw, retreat

draw back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

VaHiD
معایب، اشکال، زیان
وحید
drawback اگه به هم چسبیده باشد می شود اشکال مانع زیان بی فایده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی draw back
کلمه : draw back
املای فارسی : درو باک
اشتباه تایپی : یقشص ذشزن
عکس draw back : در گوگل

آیا معنی draw back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )