برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1395 100 1

draw a blank


1- (بخت آزمایی و غیره) بلیط بازنده داشتن 2- (عامیانه) ناموفق بودن، با شکست مواجه شدن 3- به خاطر نیاوردن، (به کلی و ناگهان)فراموش کردن، قرعه ی پوچ بردن، چیز بی ارزشی را به دست آوردن

واژه draw a blank در جمله های نمونه

1. So far, the police investigation has drawn a blank.
[ترجمه Sadra] تاکنون تحقیقات پلیس با شکست مواجه شده
|
[ترجمه ترگمان]تاکنون تحقیقات پلیس خالی شده‌است
[ترجمه گوگل]تا کنون، تحقیقات پلیس خالی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He asked me for my phone number and I drew a blank - I just couldn't remember it.
[ترجمه ترگمان]او از من شماره موبایلم را خواست و من یک چیز خالی را به یاد اوردم - فقط نمی‌توانستم به یاد بیاورم
[ترجمه گوگل]او از من برای شماره تلفن من پرسید و من خالی گذاشتم - فقط نمی توانم آن را بخاطر بسپارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All his investigations have drawn a blank so far.
[ترجمه ترگمان]تمام تحقیقات اون تا الان یه جای خالی رو کشیده بودن
[ترجمه گوگل]تمام تحقیقاتش تا کنون خالی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه draw a blank به انگلیسی

draw a blank
• fail to remember, be unable to think of something; take a losing slip in a draw or lottery

draw a blank را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
هنگ کردن
Amirreza2000A
شانه خالی کردن
با شکست مواجه شدن
حمیدرضا
به خاطر نیاوردن
به طور ناگهانی فراموش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی draw a blank
کلمه : draw a blank
املای فارسی : درو ا بلانک
اشتباه تایپی : یقشص ش ذمشدن
عکس draw a blank : در گوگل

آیا معنی draw a blank مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )