برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

drastically

واژه drastically در جمله های نمونه

1. our prices have been discounted drastically
تخفیف قابل ملاحظه‌ای در قیمت کالاهای ما منظور شده است.

2. Next year's budget will have to be drastically pruned.
[ترجمه ترگمان]بودجه سال آینده باید به شدت pruned شود
[ترجمه گوگل]بودجه سال آینده باید به شدت قطع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a result, services have been drastically reduced.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، خدمات به شدت کاهش‌یافته است
[ترجمه گوگل]در نتیجه، خدمات به شدت کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We have managed to cut our costs quite drastically.
[ترجمه ترگمان]ما موفق شده‌ایم هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهیم
[ترجمه گوگل]ما موفق به کاهش هزینه هایمان شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Things have started to go drastically wrong.
[ترجمه ترگمان]اوضاع به شدت اشتباه از آب درآمده است
[ترجمه گوگل]چیزها شروع به خراب شدن کرده اند
...

معنی کلمه drastically به انگلیسی

drastically
• intensely, in an extreme manner, severely

drastically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
قابل ملاحظه
بهزاد همایی
به شدت
علی افراسیابی
محسوس ، قابل ملاحضه ، در خور توجه ، زیاد ، به شدت ، خیلی
شهیار
بشدت و فوری
behnam
کارامد-مؤثر
علی حقی
به طور قابل توجهی
محمد رومزی
به شکل قابل ملاحظه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی drastically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )