برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

doze off


(بلا اراده) خواب رفتن، به چرت افتادن

واژه doze off در جمله های نمونه

1. The film was so boring that I dozed off in the middle of it.
[ترجمه ترگمان]فیلم آنقدر خسته‌کننده بود که در وسط آن چرت زدم
[ترجمه گوگل]فیلم خیلی خسته کننده بود که در وسط آن غرق شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He dozed off during the film.
[ترجمه ترگمان]در طول فیلم چرت می‌زد
[ترجمه گوگل]او در طول فیلم افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I closed my eyes for a minute and must have dozed off.
[ترجمه ترگمان]یک دقیقه چشم‌هایم را بستم و باید چرت می‌زدم
[ترجمه گوگل]چشم هایم را برای یک لحظه بسته اند و باید از خواب بیدار شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I dozed off during the film.
[ترجمه ترگمان]موقع فیلم چرت زدم
[ترجمه گوگل]من در طول فیلم از دست رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The boy dozed off while his m ...

معنی کلمه doze off به انگلیسی

doze off
• fall asleep, snooze, rest

doze off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
چرت بردن، خواب رفتن
did you doze off
چرتت برد? خوابت برد? خوابت رفت ?
حسن امامی
خوابیدن خصوصا در روز
مثال I just going to doze off here for a sec
من یک دقیقه میخوام اینجا یه چرت بزنم
toohid sharifi
بلا اراده به خواب رفتن، مثلا به خواب رفتن درهنگام رانندکی
لاله
چرت بردن
محمدرضا ایوبی صانع
to go to sleep, especially during the day
مانند خواب قیلوله و مانند آن
Mahdis
To go to sleep especially when you didn't intend to
کامبیز مردانی
جمله ای بعنوان نمونه که شامل cat nap و doze off است
you can take a cat nap beside the fire or doze off on a train travel

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی doze off

کلمه : Doze off
املای فارسی : دوز آاف
اشتباه تایپی : یخظث خبب
عکس Doze off : در گوگل

آیا معنی doze off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )