برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

down memory lane

down memory lane را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
کوچه پس کوچه های خاطرات قدیم
the memory of one's past life likened to a road down which one may travel:
The class reunion was a trip down memory lane.
If you say that someone is taking a walk or trip down memory lane, you mean that they are talking, writing, or thinking about something that happened to them a long time ago.

His 1998 memoir is a delightful trip down memory lane.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی down memory lane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )