برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

down for someone

down for someone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
تا تهش با کسی بودن/ تا تهش پیش کسی بودن
Down for someone. To be there for someone no matter what. If you are down for someone you'd do anything for them. Your loyalty applies to friendships and dating . “Babe I'm so down for you”

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی down for someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )