برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

doubly

/ˈdəbli/ /ˈdʌbli/

دوبرابر، دوچندان، دومرتبه، به طور دوگانه، دوتایی، دوقلو، جفتی، بطورمضاعف، ازدوراه، ازدوجهت

واژه doubly در جمله های نمونه

1. doubly dentate
دارای دو ردیف دندانه

2. he is doubly disadvantaged: old age and lack of education
او از دو نظر ضعف دارد: سالمندی و نداشتن تحصیلات.

3. i was doubly happy to see david and his wife
از دیدن داوید و همسرش خوشحالی من دو چندان شد.

4. They were doubly confident after this that he would win.
[ترجمه ترگمان]پس از این که او پیروز شد دو برابر بااعتماد به نفس بود
[ترجمه گوگل]آنها بعد از این دو بار مطمئن بودند که او برنده خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Be doubly careful when driving in fog.
[ترجمه ترگمان]وقتی تو مه رانندگی می‌کنی خیلی مراقب باش
[ترجمه گوگل]در هنگام رانندگی در مه دقت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Time spent in vice or folly is doubly lost.
[ترجمه ترگمان]زمان در فساد یا حماقت دو برابر می‌شود
[ترجمه گوگل]زمان صرف شده در معنی یا حماقت دو بار از دست رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با doubly به فارسی

با پیوند مضاعف
رجوع شود به: biserrate

معنی doubly در دیکشنری تخصصی

doubly
[ریاضیات] به طور دوگانه، دو بار، دوباری، دو تایی، مضاعفا
[ریاضیات] دو مجانبی
[ریاضیات] دو بار متعادل
[ریاضیات] منحنی مضاعف هم فاصله
[آمار] توزیعهای نامرکزی دوگانه
[ریاضیات] دو تناوبه، با دو تناوب
[ریاضیات] تابع دو تناوبه، تابع دو تناوبی، تابع دو دوره ای
[زمین شناسی] چین دو میلی یک چین ، چه تاقدیس و چه ناودیس ، که جهت میل خود را درون ناحیه مشاهده شده ، معکوس می کند ( بیلینگر 1954) .
[معدن] چین از دوسو متمایل (زمین شناسی ساختمانی)
[عمران و معماری] فولاد مضاعف
[ریاضیات] رویه ی دو خط خطی
[ریاضیات] تصادفی دو باری

معنی کلمه doubly به انگلیسی

doubly
• in a twofold manner; deceitfully
• you use doubly to say that something has two aspects or features.
• you also use doubly to say that something happens or is true to a greater degree than usual.

doubly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شمس الدین
به ویژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی doubly
کلمه : doubly
املای فارسی : دوبلی
اشتباه تایپی : یخعذمغ
عکس doubly : در گوگل

آیا معنی doubly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )