برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

double whammy

double whammy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا ابوالفضلی
قوز بالا قوز
فاطمه
مزید بر علت
فاطمه
مزید بر علت
سید امیر معصومیان
بد بیاری پشت بد بیاری
Figure
قوز بالا قوز
situation where two bad things happen at the same time
double blow or setback.
Indian public have faced the double whammy of rising rupees and falling incomes. Source: theidioms.com
akamrahimi50@gmail.com
دوراهی بن بست!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی double whammy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )