برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

double standard

/ˈdʌbl̩ˈstændərd/ /ˈdʌbl̩ˈstændəd/

تبعیض (بخصوص بین زن و مرد)، یک بام و دو هوا، قواعد تبعی­ امیز وسخت گیر مخصوصا نسبت بجنس زن

واژه double standard در جمله های نمونه

1. He's got a double standard: it's all right for him to have affairs but not for her.
[ترجمه ترگمان]او یک معیار دوگانه دارد: همه چیز برای او مناسب است که کاری داشته باشد، اما نه برای او
[ترجمه گوگل]او یک استاندارد دوگانه دارد: همه چیز برای او مناسب است، اما نه برای او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In practice, of course, twelfth-century society adopted a double standard on the subject.
[ترجمه ترگمان]البته در عمل، جامعه قرن دوازدهم یک استاندارد دوگانه بر روی موضوع به تصویب رساند
[ترجمه گوگل]در عمل، البته، جامعه قرن دوازدهم یک استاندارد دوگانه در مورد موضوع را به تصویب رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The double standard of morality relied upon this separation between the public and the private.
[ترجمه ترگمان]معیار دوگانه اخلاق بر این جدایی بین مردم و دولت متکی بود
[ترجمه گوگل]استاندارد دوگانه اخلاقی بر این جدایی بین عمومی و خصوصی متکی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This double standard of mores and values between attitudes to men and women was evident throughout the survey.
...

معنی کلمه double standard به انگلیسی

double standard
• moral code or standard that applies more rigorously to one group of people or circumstances than to another, standard that is not equally applicable to all people
• a double standard is a set of unfair principles that allows more freedom of behaviour to one group of people than to another.

double standard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elmira
Different rules for different people
امیررضا مبینی
دوگانگی
یعنی کسی حرفی بزنه و بعدش برعکسش عمل کنه
He was accused of applying double standards in his behaviour
Don't use double standards!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی double standard
کلمه : double standard
املای فارسی : دوبله استاندارد
اشتباه تایپی : یخعذمث سفشدیشقی
عکس double standard : در گوگل

آیا معنی double standard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )