برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1435 100 1

don't

/ˈdoʊnt/ /dəʊnt/

معنی: نکن، مکن
معانی دیگر: مخفف: do not، مکن not do : نکن

واژه don't در جمله های نمونه

1. don't act like a child!
مثل بچه رفتار نکن‌!

2. don't act silly!
لوس‌بازی درنیار!

3. don't air your dirty linen in public
مسایل خصوصی خودت را در جمع بیان مکن.

4. don't argue with me,i am tired!
با من جروبحث نکن که خسته‌ام‌!

5. don't arrogate rights that do not belong to you!
حقوقی را که به تو تعلق ندارد به‌خود مبند (ادعا مکن)!

6. don't ask him for money when he is in one of his moods!
وقتی که خلق او سگ می‌شود از او پول نخواه‌!

7. don't attack until i give the word!
تا من فرمان نداده‌ام حمله نکنید!

8. don't bandy words with him; he is very testy
با او یک و دو نکن،خیلی زودخشم است.

9. don't bang the door!
در را محکم نبند!

10. don't be a baby; it didn't hurt that much
بچه‌بازی درنیار; آنقدرها درد نداشت.

11. don't be a chicken!
ترسو نباش‌!

12. don't be a donkey!
خر نباش‌! (یا خر بازی در نیار!)

13. don't be a fool!
...

مترادف don't

نکن (اختصار)
don't
مکن (اختصار)
don't

معنی عبارات مرتبط با don't به فارسی

لقمه را به اندازه دهانت بردار
نمک خوردى نمکدان مشکن
آب
به من یاد نده چون خودم بلدم، خودم هفت مرده حلاجم
ناهاعرابرای خاطرمن معطل نکنید
کار از محکم کاری عیب نمی کند، احتیاط بهتر از پشیمانی در آخر کار است، آدم بدجنس آشنا از آدم بدجنس غریبه بهتر است
حالا آنرا می بینی و سپس آنرا نمی بینی، یک دفعه غیبش می زند

معنی کلمه don't به انگلیسی

don't
• contraction used with a pronoun in a question (i.e. don't we look nice?); no!, command prohibiting something (i.e. don't touch)
• prohibition, something which is not allowed
don't ask
• do not request, do not make a query
don't ask nobody knows anyway
• don't waste your time asking the question because no one is sure of the answer, danka (internet slang)
don't ask questions
• don't make any queries
don't be afraid
• don't be scared, do not be frightened
don't be daft
• don't be an idiot, don't be such a jerk, don't be so stupid
don't be long
• don't take a long time, do not delay, do not tarry
don't be shittin me
• (vulgar slang) don't lie to me, don't fool me; don't tease me
don't be squeamish
• don't be easily shocked, don't be overly fastidious
don't be such a
• don't be like a-, stop acting like a -
don't bite the hand that feeds you
• don't break off ties with the people who help you
don't blow your own trumpet
• do not boast about one's own accomplishments
don't bother to come back
• goodbye and don't return
don't come the raw prawn with me
• (australian slang) don't try to cheat me
don't count your chickens before they hatch
• don't plan your future according to events that may or may not take place, don't depend on something whose outcome is uncer ...

don't را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

s n z k
نکن
N. F
don't : نکن
do not یعنی نکن don't نیز مخفف do not است پس معنی نکن را می دهد
مثال 👇 :
do not go : نرو
don't go : نرو
طهورا
don't معنی نکن یا مکن را میدهد
r
don't let the silly things steal your happiness

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dont
کلمه : don't
املای فارسی : دن`ت
اشتباه تایپی : یخد'ف
عکس don't : در گوگل

آیا معنی don't مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )