برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
don't - wait - the - dinner - for - me

don't wait the dinner for me


ناهاعرابرای خاطرمن معطل نکنید

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dont wait the dinner for me
کلمه : don't wait the dinner for me
املای فارسی : دن`ت ویت تاه دیننر فور می‌
اشتباه تایپی : یخد'ف صشهف فاث یهددثق بخق ئث
عکس don't wait the dinner for me : در گوگل

آیا معنی don't wait the dinner for me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران