برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

don't throw the baby out with the bathwater

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا مهرآذر
اصطلاح :
تر و خشک را با هم نسوزان
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز...
Sahar Pastel
تر و خشکو باهم نسوزون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی don't throw the baby out with the bathwater مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )